+خوب چشمات رو باز کن 

من رو ببین 

هر چقدر هم تلاش کنی نمیتونی مثل بقیه باشی 

نمی تونی مثل دیگران باشی 

نمی تونی یه ادم مشهور باشی یا همه دوستت داشته باشن 

چرا ؟؟

چون تو تویی 

و افراد کمی دوستت دارن 

ولی همون ها باارزشن

میخوام بدونی اگه یه روز همین افراد هم ترکت کردن یه نفر هست

که همیشه دوستت داره و مراقبت هست 

_اون تویی ؟؟

+ نه من نیستم 

_ اون کیه ؟؟

+ اون تویی 

_من ؟؟

+اوهوم 

-چرا من ؟؟

+چون منم یه روز میرم اما این تویی که تا ابد پیش خودت میمونی و دوستش داری " 

فن فیک نسخه دوم :)) 

دوست داشتم بزارمش این دیالوگ هاش رو چون امشب نوشتمش تو مودش بودم 

اگه بازم تو نوشتمش جمله های قشنگم رو براتون میزارم 

*از خود راضی هم عمه ات که نه خودتی :)*