همه ما دوست خیالی داریم :))

یا شاید داشتیم 

مثلا من وقتی سه سالم بود با دوست خیالی ایم به اسم قهوه ای حرف میزدم 

قهوه ای یه خرس بود 

یه خرس کوشولو 

بزرگتر که شدم اسم قهوه ای عوض شد تا الان ....... 

که شده هیتوکا 

ویژگی های هیتوکا زمین تا اسمون با قهوه ای فرق داره 

قهوه ای یه خرس بود . 

هیتوکا یه ترکیبی از خون اشام ،شیطان و غول هست . 

قهوه ای نتها صدایی که ازش در می اومد غرش بود 

هیتوکا به فارسی و انگلیسی صحبت میکنه 

قهوه ای شخصیت مثبت داستانه 

هیتوکا شخصیت منفی 

ولی........... 

تنها شباهتشون اینه که هر دو قدرتمند و همیشه به من کمک کردن. 


خب با هیتوکا و اخلاقیاتش اشناشید یکم تا بعدش درباره اش بهتون بگم :))