شاید یاد بگیرم یکم بیشتر با خانواده ام همدلی و مهربونی کنم 

شاید یاد بگیرم در جواب تمام حرف هاشون یک لبخند درخشان بزنم 

شاید یاد بگیرم غرورم رو کنار بزارم و برم به دوست های قدیمی ایم پیام بدم و دوباره رابطه ام رو محکم تر کنم 

شاید یاد بگیرم وقتی توی جمع فامیل نشستم یکم بیشتر با بقیه حرف بزنم 

شاید یاد بگیرم وقتی اشنا میبینم درست سلام علیک کنم 

شاید یاد بگیرم اول نظراتم داخل سلام کنم 

شاید یاد بگیرم وقتی دارم با یه پسر از یه کلاس پایتونم چت میکنم اینقدر رسمی و خشک نباشم 

شاید یاد بگیرم وقتی سوبین به یونجون نزدیک میشه جوش نیارم و اروم باشم 

شاید یاد بگیرم همون طور که همه چیز برام مهم نیست وقتی یک نفر اینقدر روی حرفش سمج هست بهش اهمیت ندم 

شاید یاد بگیرم وقتی سنپای ادیت جدید میزنه برم نظر بدم نه فقط نگاه کنم چون از اون همه مهارتی که داره فکم افتاده

شاید یاد بگیرم بیشتر روی فن فیک هام کار کنم و فقط تمام ایده هام رو فقط برای نسخه دوم نزارم 

شاید یاد بگیرم بعد از یه مدت نخوام دوستای مجازی ایم رو بزارم کنار چون خودم مشکل دارم و هیچی تقصیر اونا نیست

شاید یاد بگیرم هوم ؟؟

ممکنه هم یاد نگیرم