+یه سوال ؟؟ 

خشم ماندگاره؟؟؟ 

وقتی میگن خالی ایش کن یعنی چی ؟؟ 

با اتفاقات خوب از بین میره؟؟!! 

یا مثل یه دونه تو قلب آدم هاست که وقتی می‌خواد بهش آب و غذا برسه خفه میشه ؟؟ 

هیونگ بهم بگو 

تهیون هیونگ 

تو از دست من قبلی خشم داری درسته ؟؟ 

یونجون با چشمای خاکستری به تهیونی که بی جون روی تخت افتاده بود نگاه میکرد و سوال می پرسید 

باید چه جوابی میداد؟؟؟ 


نسخه دوم :)))

ممنون میشم شما هم به سوال ها جواب بدید :)))