بلی دیگه 

هیتو تا 1 هفته احتمالا نباشه :")

هفته دیگه ازمون نمونه هست 

و من باید تلاش خودم رو بکنم شاید یک درصد قبول شدم :") 

فقط واسه دادن فیک سانشاین نه فیک های دیگه ام میام میدم و میرم :") 

پ.ن : میدونم واسه خیلی ها مهم نیستا 

ولی احساس کردم ممکنه سنپای و هیونگ و یاسو و سانشاینم نگران بشن :") 

گفتم یهو غیبم زده نگید کجاست :"))

دوستتون دارم :") 

بشینم دوره بکنم :")