سلام :))

اخر هفته رو دوست داشتی؟؟

میدونم انیمه دیدی

هوریمیا رو دیدی 

انیمه کوتاه و قشنگی بود 

مثل بقیه انیمه های عاشقانه نبود و داستان رو دوست داشتم 

کلی کارکتر جذاااااب داخلش بودن 

ایزومی.... 

اکانه..... 

سوتا کوشولم TT 

من روی اکانه بیشتر از همه کراش زدم *-*

خیلی گوگولیههه بخورمش *^* 

مشق های زبان رو هم نوشتی 

دیدم چه طور سعی میکردی تلفظت رو خوب کنی 

و داری انیمه با دوبله انگلیسی می بینی 

اینکه داری تلاش میکنه قابل تحسینه 

فن فیک A Memory With You این رو هم خوندی 

دیدم چه طور داشتی برای فیک غش و ضعف میرفتی 

اینقدر فیک سونکی دوست داری؟؟:)

استودیو چوم یون-یون هم منتشر شده بود 

نفست بالا نمی اومد 

شک زده شدی و بعد از گفتن به ونوس هیونگ لپتاپ رو بستی و هی زیر لب یون-یون احمق مگه زندگی ما برات جوکه رو زمزمه میکردی 

امروز به طرز مسخره ای ترسیده بودی که چرا هیونگت نیومده 

میدونم عادت کردی به بودنش 

دیدم چه طور دستات یخ زده بود 

میدونی این اخر هفته گذشت و من همه رو دیدم 

در تمام این اوقات پیشت بودم 

و نگاهت میکردم 

پس 

" پیش به سوی هفته جدید" 

فایتینگ :))


دیگه بیشتر از این پست ها داریم :)