کمتر از ۱۲ ساعت دیگه تموم میشه . 
من ۱۵ ساله میمیرم . 
داخل این یک سال تجربه های جدیدی کسب کردم . 
با کسایی آشنا شدم که تبدیل به ستاره های پر نور زندگی آیم شدن . 
ونوس هیونگی داشتم که با تمام اذیت هام شیطنتم هام و خرابکاری هام باز دوستم داشت و بهم لبخند میزد . 
سنپایی رو داشتم که شعله امید رو درونم روشن کرد
کسی که به شدت شبیه من بود کمک کرد. 
ری هیونگی رو داشتم که در تمام طول دوتا کامبک با عر زد. سر فن فیک هام ذوق کرد و بدون هیچ قضاوتی دوستم داشت. 
کریستال اونی رو داشتم که برای پست هام نظر میداد پایه یک فیک هام بود و مامان بزرگم 
و خیلی افراد دیگه که جا داره از هر کدوم به طور جداگانه تشکر کنم  
می توانم ازتون بخوام اجازه بدید که شما رو تحویل هیتوکا ۱۶ ساله بدم ؟؟؟ 
اون به شما نیاز داره
با عشق و علاقه به توباتو زندگی کردم و بعد ۷ تا جوجه اومدن کنار هیونگ هاشون جا شدن داخل قلبم .  
من خیلی خوش شانسم که حتی به جای ۳۶۵ روز ۳۶۶ روز زندگی کردم. 
خوشحالم با اینکه فردا میمیرم و دیگه زنده نیستم خوشحالم . 
خوشحالم که از تک تک لحظه های زندگی آیم لذت بردم چون دیگه هیچ وقت هیچ وقت ۱۵ ساله نیستم. 
از خود ۱۵ ساله ام  ممنونم که تا اینجا دوم آورده. 
دوستت دارم.